Historia

Koło łowieckie „Leśnik’

1.1111W maju 1965 roku, ośmiu myśliwych założyło koło łowieckie „Leśnik”. Prezesem koła został kol. Izydor Janczewski, łowczym kol. Józef Tawkin, sekretarzem kol. Janusz Stańczyc, a skarbnikiem kol. Władysław Apanowicz. Zebranie wyborcze odbyło się 11 maja 1965 roku. Pozostali założyciele koła to: Fryderyk Saletis, Jan Wiosna, Stanisław Wróblewski i Zbigniew Wróblewski.

Stopniowo przyjmowano kolejnych członków i w roku 1967 było ich już czternastu. Wtedy też zmienił się skład zarządu koła Prezesem został Tadeusz Kuźma pełniący funkcję nadal.

Dzierżawiony od początku istnienia koła obwód nr. 125, obecnie obwód 31, nie był bogaty w zwierzynę. Wspomina garstka myśliwych od początku działalności koła, zabrała się za dokarmianie i ochronę zwierzyny oraz zwalczanie kłusownictwa. Przystąpiono też do intensywnej budowy urządzeń hodowlanych: paśników i magazynów, gdzie gromadzono karmę na najtrudniejszy dla zwierzyny okres zimy. W pierwszych latach działalności odstrzał zwierzyny był bardzo ograniczony, w celu późniejszego zwiększenia jej stanu liczebnego. Należy zwrócić uwagę, że początkowo na terenie obwodu nie było jeleni, które pojawiły się dzięki wieloletniej pracy hodowlanej i zaangażowaniu członków koła. Pierwsze odstrzały jeleni miały miejsce na początku lat 80’. Wtedy też odnotowano pozyskanie łosi na terenie dzierżawionego obwodu, a także zwiększone pozyskanie dzików i sarn. W roku 1985 koło „Leśnik” otrzymało w dzierżawę dodatkowy obwód 30.

Spowodowało to znaczny wzrost liczby kandydatów ubiegających się o członkostwo w kole. Lata 90’ charakteryzowały się jeszcze większym stanem liczebnym pozyskiwanej zwierzyny, jednak tym samym szkody wyrządzone przez dziki i zwierzynę płową były coraz większe. Wymusił to na członkach koła wprowadzenie skutecznych działań ochronnych w uprawach rolnych. Powołano gospodarzy łowisk, przydzielając im określone rejony działania i myśliwych do współpracy.

W tym czasie zaczęło ubiegać się o staż kandydacki i członkostwo w kole już drugie pokolenie miłośników łowiectwa.  Pojawili się młodzi, o niezwykłym zapale myśliwi, w których zamiłowanie do przyrody, krzewili od lat najmłodszych ich rodzice, często wieloletni już członkowie koła.

Na początku lat 90’ na terenie kompleksu leśnego Jagodowo została wybudowana przez myśliwych wiata służąca do dnia dzisiejszego jako miejsce spotkań okolicznościowych, przy ognisku, gdzie również kończy się polowania zbiorowe w miłej, przyjaźniej atmosferze.

W 2000  roku na terenie kompleksu leśnego Krekole (obwód 30) wspólnym wysiłkiem myśliwych wybudowano „Czatę pod brzozą”, gdzie spotykają się członkowie koła i osoby z nim związane po polowaniach zbiorowych organizowanych w tym obwodzie.

DSC00420

 

W 2002 roku z wypracowanych środków pieniężnych koło ufundowało sztandar, a przy wiacie myśliwskiej w Jagodowie ustanowiono obelisk z tablicą upamiętniającą datę założenia koła.

 

DSC02129

 

Na początku roku 2003 z inicjatywy członków „Leśnika” zostało zakupionych 9 danieli. Niestety sfora zdziczałych psów dostała się do ogrodzenia, w którym znajdowały się daniele. Straciliśmy wszystkie zwierzęta. Zarząd okręgowy PZŁ udzielił nam pożyczki i ponownie zakupiliśmy daniele, a dzięki dużemu zaangażowaniu myśliwych, mamy je do dzisiaj w łowisku.

Od dwóch lat wszelkim uroczystościom w naszym kole towarzyszy muzyka myśliwska. Został założony zespół sygnalistów. Nasi myśliwi, tak jak cała brać łowiecka w Polsce, kładą coraz większy nacisk na etykę, zwyczaje i tradycje łowieckie. Okolicznościowe polowania hubertowskie i wigilijne obchodzone są dzięki czemu bardzo uroczyście. Sam przebieg polowań jest skrócony, by wystarczyło czasu na zorganizowanie wspólnej biesiady z rodzinami i obecnymi gości przy ognisku, w której i dzisiaj mamy okazję uczestniczyć.

KalendariumCURRENT MOON
Na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 18
W tym tygodniu: 199
W sumie: 74510