Prasa

Gazeta Lidzbarska

GL

Leśnicy załamali ręce

Mieszkańcy Wielochowa odprowadzają swoje dzieci do autobusu w obawie przed psami. Po tym jak sfora zagryzła stado danieli, ich obawy stały się bardzo realne.

W lesie pod Jagodowem 23 stycznia psy zagryzły sześć dorodnych, cielnych łani i trzy młode daniele. Świadkiem zajścia był mieszkaniec jednej z pobliskich miejscowości. Gdy wczesnym rankiem przejeżdżał koło zagrody zauważył sforę atakującą łanie. Próbował odgonić rozjuszone zwierzęta, ale psy atakowały i jego, musiał więc ratować się ucieczką. Zawiadomił leśniczego, ale nie zdążyli uratować zwierząt. Policjantom, leśnikom i myśliwym udało się ustalić, że psy pochodziły między innymi z gospodarstw z Nowej Wsi Wielkiej i Wielochowa. Jeden pies został postrzelony i na tej podstawie określono jego właściciela.

Czytaj dalej

Łowiec Polski Nr 12 z 2003r.

1891

Żniwo psów, tragedia danieli, rozpacz myśliwych – finał sprawy

Tragedia ta pokazała nam, myśliwym, że mamy dużo sympatyków i miłośników łowiectwa. Ukazało się wiele artykułów w prasie oraz informacji i reportaży w ra­diu i telewizji. Lokalni decydenci jak: ko­mendant Policji, wójt gminy, powiatowy lekarz weterynarii podjęli działania ad­ministracyjne, aby uświadomić społe­czeństwu (mieszkańcom wsi i miast), do czego doprowadza brak opieki człowie­ka nad psami i kotami. Właśnie ta trage­dia oraz poparcie naszych sympatyków łowiectwa zdopingowała nas z Koła Ło­wieckiego „Leśnik” w Lidzbarku Warmiń­skim do ponownego zakupu i hodowli da­nieli.

Czytaj dalej

Łowiec Polski Nr 4 z 2003r.

1891Żniwo psów – tragedia danieli – rozpacz myśliwych

23 stycznia 2003r. wataha zdzicza­łych psów przebywających bez opieki i dozoru człowieka zagryzła 9 danieli Kołu Łowieckiemu „Leśnik” w Lidzbarku Warmińskim.

Daniele zostały sprowadzone do Pol­ski z Austrii i Bawarii i zakupione przez koło z hodowli w Przemkowie k. Głogo­wa 17 stycznia 2003r. Na ich przyjazd czekało 42 myśliwych oraz sympatycy łowiectwa. Myśliwi w celu utrzymania i zaaklimatyzowania ich przez miesiąc wykonali ogrodzenie z siatki leśnej o wy­sokości 2,5 m na długości 300 mb. (po­wierzchnia 0,50 ha), magazyn-paśnik, a nawet wodopój.

Czytaj dalej

KalendariumCURRENT MOON
Na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 5
W tym tygodniu: 77
W sumie: 75338