Pozyskanie 10 sezonów

Wykaz
strzelonej
zwierzyny grubej w okresie 01.04.2004 – 31.03.2015

byk

łania

ciele

dzik

rogacz

koza

koźle

Razem

1.

Błażewicz Józef

3

4

7

2.

Brzostek Józef

1

1

3.

Cymerman Andrzej

9

10

8

3

30

4.

Cymerman Błażej

3

1

42

29

26

11

112(II)

5.

Cymerman Ryszard

3

3

6

6.

Czerniewski
Łukasz

60

2

1

1

64

7.

Czerwiński Marek

1

20

22

34

12

89

8.

Dąbrowski
Kazimierz

9.

Gromuł Waldemar

1

55

18

13

2

89

10.

Jankowski Artur

1

1

2

31

2

1

1

39

11.

Jankowski Dariusz

49

7

2

1

59

12.

Jankowski Tadeusz

7

1

8

13.

Józwik Dariusz

38

1

39

14.

Józwik Jacek

1

1

15.

Józwik Janusz

13

13

16.

Kamiński Józef

17.

Katkowski Marek

4

4

18.

Kijek Jerzy

19.

Kot Rafał

20.

Krukowski Czesław

27

9

2

3

41

21.

Kuźma Janusz

4

1

5

22.

Kuźma Tadeusz

4

4

23.

Maliszewski
Zdzisław

1

2

16

19

24.

Mierzejewski
Andrzej

25.

Nowak Ewa

2

1

3

26.

Nowak Krzysztof

20

4

6

2

32

27.

Nowakowski Henryk

2

95

1

98

28.

Orłowski Artur

1

39

1

41

29.

Pakulski
Stanisław

1

1

30.

Pasternak
Kazimierz

15

3

18

31.

Pawicki Józef

2

10

4

1

17

32.

Połoczański
Władysław

4

1

29

13

18

1

66

33.

Przywoźny
Sławomir

2

34

36

34.

Rożko Arkadiusz

5

5

35.

Rubacki Andrzej

1

4

5

36.

Saletra Robert

21

21

37.

Stachowiak Piotr

2

2

38.

Staszkiewicz
Paweł

1

1

79

3

2

86

39.

Szałkowski
Andrzej

1

8

9

40.

Szałkowski
Bronisław

2

48

50

10

110(III)

41.

Szypulski Ryszard

4

1

2

7

42.

Tarach Piotr

2

1

17

10

2

2

34

43.

Tawkin Jan

8

8

44.

Walendzik Daniel

1

2

25

1

29

45.

Wasiak Tomasz

18

18

46.

Znamierowska
Janina

47.

Znamierowska
Sylwia

1

4

1

6

48.

Znamierowski
Hubert

20

17

19

268

73

18

6

421(I)

49.

Dryndos Michał

2

1

12

5

2

22

50.

Gajda Robert

 

 

 

 

 

 

 

KalendariumCURRENT MOON
Na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 3
W tym tygodniu: 75
W sumie: 75336