Myśliwiec Warmińsko-Mazurski z 2003 r.

 bez tytułu

W dniu 19.10.2002 r. Koło Łowieckie „Leśnik” z Lidz­barka Warmińskiego, po 37 latach ist­nienia, otrzymało własny sztandar.

Fundatorami sztandaru byli człon­kowie koła. Inicjatorem wykonania byt Zarząd Koła, a nad jego wykona­niem czuwał kol. Kazimierz Pasternak i Wiesław Jankowski.

Właśnie z tej okazji zorganizowano wielką uroczystość przy domku myś­liwskim w kompleksie leśnym „Jagoty”. Uroczystość otworzył i czuwał nad jej przebiegiem kol. Andrzej Cymerman. Do przedstawienia i powitania zapro­szonych gości poprosił kol. Tadeusza Kuźmę – Prezesa Koła. Na uroczystość przybyli m.in.: Prezes Okręgowej Ma­zurskiej Rady Łowieckiej w Olsztynie kol. Stanisław Sambor, Przewodniczą­cy Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsz­tynie kol. Dariusz Zalewski, kapelan myśliwych rejonu lidzbarskiego ksiądz Jerzy Rożentalski, dowódcy jednostek wojskowych z Lidzbarka Warmińskiego, przedstawiciele Nadleśnictw z Górowa Iławieckiego i Bartoszyc, przedstawi­ciele z Kół Łowieckich „Jeleń” z Lidz­barka Warmińskiego, „Leśnik” z Gó­rowa Iławeckiego, „Wrzos” z Lidzbarka Warmińskiego, przedstawiciele staro­stwa powiatowego oraz rodziny myśli­wych i sympatycy łowiectwa.

Po przywitaniu gości – uczczono chwilą ciszy i zadumy myśliwych, któ­rzy odeszli do krainy wiecznych ło­wów. Ksiądz Jerzy Rożentalski doko­nał poświęcenia sztandaru Koła oraz tablicy pamiątkowej zamontowanej na obelisku, upamiętniającej powstanie Koła. Sztandar, Prezesowi Kola, wrę­czył kol. Stanisław Sambor, po czym Prezes przekazał go pocztowi sztanda­rowemu.

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: Pani Helena Jankowska – żona zmarłego łowczego oraz senior koła kol. Józef Tawkin. Odczytano również akt nadania sztandaru oraz dokonano wpisu w księdze pamiątko­wej. Fundatorem i wykonawcą tablicy pamiątkowej i obeliska byli panowie Władysław Strzelczyk i Piotr Tarach. Następnie, kol. Dariusz Zalewski wrę­czył medale „Zasłużony dla Łowiec­twa Warmii i Mazur” Kolegom: Józe­fowi Tawkinowi, Władysławowi Połoczańskiemu i Stanisławowi Pakulskiemu oraz 5 dyplomów uznania za prace na rzecz koła kolegom: Ireneuszowi Rożce, Józefowi Szałkowskiemu, Kazimierzo­wi Pasternakowi, Waldemarowi Gromule i Hubertowi Znamierowskiemu.

Z okazji wręczenia sztandaru głos zabrali: kol. Stanisław Sambor – Prezes OMRŁ, kol. Dariusz Zalewski – Przewodniczący ZO PZŁ, ksiądz Jerzy Rożentalski i przedstawiciel starostwa powiatowego kol. Czesław Krukowski.

Na zakończenie, Prezes Koła kol. Tadeusz Kuźma podziękował bardzo gorąco wszystkim zebranym za tak liczne przybycie na uroczystość wrę­czenia sztandaru dla Koła i zaprosił do wspólnej biesiady. Impreza trwała dość długo przy dźwiękach muzyki i strzela­jących w niebo płomieni z ogniska.

Wspominano minione lata w ło­wiectwie i dyskutowano o przyszłości – jak będzie w XXI wieku. Był pieczo­ny dzik z rożna i inne potrawy z dzi­czyzny oraz oczywiście toasty myś­liwskie.

Andrzej CYMERMAN

 

KalendariumCURRENT MOON
Na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 31
W tym tygodniu: 114
W sumie: 67966